Detail, Passive Aggression

© Jennifer Whitten, photo credit Al Fuchs